ZDARMA/FREE

Podklady do soutěží / Documents for competition (tought PG DN):

Znáte první vůz od Volkswagenu, který navrhl geniální konstruktér z Vratislavic nad Nisou, Ferdinand Porsche? Jistě ano! A možností jak takového Brouka vybarvit je přeci nepřeberně...

Odměnou prvním třem místům budou:

1. místo: Všechny OBLAKovky včetně Omalovánkového kalendáře 2018.
2. místo: Pastelky od Faber Castell (speciální edice 60 ks + minerální líh)
3. místo: Omalovánkový kalendář 2018 a malá 12ks sada Faber Castell akvarel.
A dvě speciální ceny pro nejmladší účastníky!
 
Takže, kdo nemá vlastní sešit Liberec | Město pod Ještědem, nechť si obrázek stáhne zde: Ferdinand Porsche_VW_soutěž.pdf (96,8 kB). Vybarví jej a ofocený nebo naskenovaný jej přidá do FB skupiny OBLAK | Omalovánky Blanky Kučerové do alba stejného názvu. Technika vybarvování není předem dána, věk neomezuje!
Čas máte ode dneška tj. 13. ledna 2018 do soboty 3. února 2018.
Obrázky vkládejte průběžně, výherci/výherkyně budou vylosováni/y!
 
Hodně štěstí přeje BlaNKá
 
(EN): Do you know the first Volkswagen car designed by the ingenious designer from Vratislavice nad Nisou, Ferdinand Porsche? Surely yes! And the possibility how The Beetle to color is inexhaustible ...

Rewarding the first three places will be:
1st place: All OBLAK's Books to Coloring, including the Coloring Book Calendar 2018.
2nd place: Faber Castell Pencils (special edition 60 pcs + mineral esence)
3rd Place: Coloring Calendar 2018 and small 12pcs set of Faber Castell Watercolor Pencils.
And two special prizes for the youngest participants!

So, who does not own Liberec |
The City at the Foot of the Ještěd, let the picture download here: Ferdinand Porsche_VW_soutěž.pdf (96,8 kB). Color it and take a picture or make a scan of it. Add it to the FB group of the OBLAK | Omalovánky Blanky Kučerové into the album of the same name. The coloring technique is not predetermined, the age is not limited!
You have time since today, that is, January 13, 2018, until Saturday, February 3, 2018.
Insert pictures continuously, winners will be drawn!

Good luck wishes BlaNKa