Hrneček s Havlasem Pavlatou a medvědem (legenda) 300ml

Novinka z Vysokého

Na kopci nad řekou Jizerou stojí město Vysoké nad Jizerou.
Jeho původ sahá do středověku, do doby, kdy na horách pobývali uhlíři, kteří pálili milíře (dřevěné uhlí). Jedním z nich byl i Havlas Pavlata, kterého za mrazivé, dlouhé zimy začal navštěvovat hladový medvěd. Havlas ho neutloukl holí, ale nakrmil ho. Ochočil. A když byl krotký tak, že mu protáhl houžev chřípím, odvedl ho do Prahy na Královský dvůr.
Za hrdinský čin byl od krále odměněn místem nad řekou Jizerou. Na místě vystavěli město. A Havlas Pavlata se dožil vysokého věku. Na smrtelné posteli pak pronesl proroctví o budoucnosti Českých zemí... více ve Starých pověstech českých Aloise Jiráska.

;)

Hrneček 300ml.

Podklad bílý (i uvnitř), obrázek oboustranný tisk.

Ilustrace: Eva Hanoutová

250,00 Kč